Skip to main content
Category

Kundcase

Moderna lösningar när Collector Bank samlade kontoret

By Kameraövervakning, Kundcase, Passagesystem

Den digitala nischbanken har samlat huvudkontoret i det berömda Läppstiftet i Göteborg. De nya lokalerna på fem våningar och totalt sex tusen kvadratmeter skyddas av ett omfattande säkerhetssystem levererat av Läns Alarm.

”VI VILL VARA BÄST!”

Collector Bank är en digital nischbank som erbjuder finansiella lösningar för privat- och företagskunder. Banken finns uteslutande på nätet och erbjuder en rad olika produkter och tjänster, som till exempel digitala bolån, sparande, privatlån och kortlösningar. Mot företagsmarknaden erbjuder Collector bland annat betallösningar för e-handel och butik, samt inkasso och factoringtjänster.

– Vi är helt digitala och har inga kundkontor. Kunderna möter oss främst via vårt Contact Center. Genom att utnyttja digitaliseringen på bästa sätt kan vi även ge ett bättre erbjudande till våra kunder, berättar Andreas Crusell, säkerhetsansvarig på Collector Bank.

– Vi vill vara bäst! Vi är entreprenöriella och vill hitta nya lösningar och produkter, för att tillföra värden till våra kunder helt enkelt.

SAMLADE HUVUDKONTORET I NYA LOKALER

Verksamheten har vuxit så det knakat de senaste åren och 2017 slogs de tidigare utspridda kontoren i Göteborg ihop. Hela huvudkontoret finns nu på samma ställe, på fem våningar och sextusen nyrenoverade kvadratmeter i anslutning till det berömda ”Läppstiftet” intill Göta Älv. Kontoret ser onekligen fantastiskt ut.

– Vi vill att det ska se bra ut och vi har verkligen fått top notch-lokaler, säger Andreas Crusell, och hyllar kontorssammanslagningen:

– Det är jätteroligt, inte bara på grund av att lokalerna är fina utan också för att det känns som man fick många nya kollegor över en helg.

160 MEDARBETARE PÅ IT-AVDELNINGEN

Banken har funnits sedan 1999 och Lena Apler som var med och grundade företaget är idag tillförordnad vd. 

– Vi drivs väldigt mycket av entreprenörskap. Vi har väldigt högt i tak, en bra kultur, berättar Andreas Crusell.

– Förutom huvudkontoret här i Göteborg finns vi även i Stockholm, Oslo och Helsingfors. Just nu är vi cirka 500 medarbetare, varav ca 160 personer på IT-avdelningen. Som en digital nischbank måste man ha den kompetensen för att kunna ge kunderna det de vill ha, det är en viktig del av verksamheten.

FICK KONTAKT VIA REFERENS

Inför ombyggnationen blev det naturligtvis aktuellt att se över det framtida säkerhetssystemet.

– 2017 satte jag och projektledaren oss ner och pratade om larm och säkerhet. Via en referens fick vi kontakt med Läns Alarm och Henrik Lundqvist som har hjälpt oss genom hela den här resan, tillsammans med sitt team. Det var på den vägen det var och det har fungerat väldigt bra, säger Andreas och utvecklar:
– Det här är nytt för mig, med den här typen av byggnationer. Det har varit väldigt skönt att vi har kunnat ställa frågor till Henrik och fått väldigt bra, utförliga svar – väldigt snabbt. Det känns som han har hållit oss i handen under hela den här resan. Det har varit en jättebra erfarenhet att jobba med Läns Alarm.

”DET SKULLE VARA ENKELT OCH LÄTT ATT HANTERA”

– Vi har fått bolla en del frågor kring framförallt passersystemet. Vi ville att det skulle vara enkelt och lätt att hantera, och lätt att administrera. Då blev det VAKA och än så länge funkar det alldeles ypperligt.

I säkerhetsdesignen ingår även diverse detektorer och kameraövervakning, och systemet har redan satts på prov i ett skarpt läge.
– Ja, vi har faktiskt haft en incident som ledde till att vi gick in och tittade i systemet. Det visade sig vara en förvirrad turist. Det är mycket turister som rör sig här ute. Det här ledde till att vi identifierade ett behov att se över hur personen kom in i lokalerna och kunna förbättra skyddsåtgärderna. Systemet är ett jättebra stöd för mig som säkerhetsansvarig, säger Andreas.

”VI ÄR JÄTTENÖJDA”

Andreas lutar sig tillbaka och blickar ut över omgivningarna när han sammanfattar samarbetet med Läns Alarm.
– Det är en hel del, det är rätt stora lokaler. Det har dragits mycket kabel och kopplats in kameror och lås – i samarbete med ett annat företag som levererat låscylindrar – och de har jobbat bra tillsammans. Vi är jättenöjda! Det är, som alltid antar jag, vissa inkörningsproblem som har behövt åtgärdas – exempelvis nån cylinder som inte låser som den ska eller så. Men jag har också känt att när något strulade så kunde jag ringa Henrik och så hände saker direkt.
– Jag brukar kunna vara ganska kritisk men utifrån min synvinkel har allting fungerat väldigt bra. Vi är väldigt nöjda! avslutar Andreas Crusell.

Gaslarm ny säkerhetslösning

By Brandlarm, Kundcase

Läns Alarms mångåriga kund Ohlssons i Landskrona hörde av sig med ett behov. Läns Alarm skapade en lösning.

FINNS DET ETT PROBLEM HAR LÄNS ALARM EN LÖSNING

Läns Alarms mångåriga kund Ohlssons i Landskrona hörde av sig och ville få gaslarm installerat i sina stora maskinhallar. Läns Alarm har stått för installation av övriga säkerhetslösningar hos Ohlssons, men just gaslarm blev en ny utmaning.

– Ohlssons ville naturligtvis hålla koll på eventuella utsläpp från sin naturgasdrivna maskinpark. Normalt sett används gaslarm annars främst inom livsmedelsindustrin, i samband med till exempel packning av frukt och grönt. Men på Ohlssons förfrågan satte vi ihop ett system med centralapparat och detektorer avsedda för att känna av just naturgas, berättar David Jostrand, brandingenjör på Läns Alarm.

”DET ÄR EN EXPLOSIV GAS”

Det finns ännu inga myndighetskrav vad gäller gaslarm, men för Ohlssons var det en självklarhet att sätta säkerheten först och installera gaslarm.

– Vi tar in gasbilar i vår verkstad och har dem stående inomhus. Det är en explosiv gas och vi vill gärna veta om det är läckage och om det i så fall är i nivåer som kan vara farliga. Scania och Volvo har gaslarm i sina verkstäder, och för oss var det självklart att själva hålla samma höga säkerhetsnivå, berättar Izudin Sehic, verkstadschef på Ohlssons.

GASLARMET ETT EGET SYSTEM

Många av Läns Alarms säkerhetslösningar samverkar i samma system som varandra, men gaslarmet är ett eget system – med avsikt, eftersom man önskar andra åtgärder vid gaslarm än vid t.ex. ett brandlarm.

– Det är ju inte ovanligt att ett brandlarm som löser ut exempelvis antingen stänger av ventilationen helt eller stänger brandspjäll i ventilationskanalerna. Man vill ju inte sprida brandrök i hela systemet, utan begränsa dess spridning. Vad gäller gas är det ju precis tvärtom. Skulle ett utrymme plötsligt få för höga halter av någon onöskad gas så vill man kanske istället ventilera ut den så snabbt som möjligt.

KALIBRERAS FÖR SPECIFIK GAS

Systemet består som sagt av en centralapparat och gasdetektorer. Det är enkelt i teorin, och det är enkelt för kunderna som får det installerat – men tekniken är avancerad och kräver ett visst underhåll av utbildade tekniker.

– Systemet kalibreras vid installation för att detektera just den gas man vill detektera – i det här fallet metangas eller naturgas. Till detta används små flaskor med gas, som detektorn lär sig känna igen. När kalibreringen är genomförd anger man vilka acceptansnivåer som ska medföra vilka åtgärder. I det här fallet så börjar speciella varningslampor lysa om naturgashalten är 10% eller högre. Vid 40% ljuder även sirener, berättar David.

UNDERHÅLLS ÅRLIGEN

Serviceintervallet på utrustningen är en gång per år, då en utbildad tekniker återkalibrerar deckarna.

– De slits av sin omgivning, till exempel av avgaser och koldioxid och så vidare. De blir mindre känsliga med tiden och därför måste de omkalibreras ett antal gånger under sin totala livslängd om cirka 3-5 år, berättar David Jostrand.

”BAD OM EN LÖSNING SOM INTE FANNS”

Projektet hos Ohlssons i Landskrona har fallit väl ut, och Läns Alarm har ytterligare en säkerhetslösning att erbjuda marknaden.

– I det här fallet bad kunden om en lösning som inte fanns. Inte förrän vi skapade den, avslutar David Jostrand.

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” google_plus=”true” linkedin=”true”]

För en tryggare tillvaro för företag pch privatpersoner

By Kundcase

2Secure arbetar för att minska risk och bygga trygghet för företag och privatpersoner, genom att utveckla och leverera skräddarsydda trygghets- och säkerhetslösningar. Läns Alarm är en samarbetspartner när det kommer till att leverera dessa.

Jobbar i hela världen

Lokalerna är videoövervakade. Adressen är måhända inte hemlig, men heller inte skyltad med i onödan. 2Secure är Sveriges största privata säkerhets-konsultföretag och jobbar med ett brett utbud av tjänster, allt för att skapa en ökad säkerhet för sina kunder. Huvudkontoret finns i Stockholm, övriga kontor i Göteborg, Lund och Köpenhamn. Verksamheten har funnits sedan 2006 och medarbetarna besitter oftast minst 10-15-års poliserfarenhet eller annan gedigen erfarenhet av säkerhetsarbete.

– Vi jobbar i hela världen, men bara för nordiska kunder, berättar biträdande regionschef Magnus Östbring.

Förebyggande och operativt

Som exempel på 2Secures variation av uppdrag kan nämnas utbildning av journalister som ska verka i krigszoner, säkerhetsansvar hos Malmö FF – och så hjälper man både privatpersoner och företag med att öka sin säkerhet på olika sätt. 

Arbetet inleds oftast med en riskanalys och förslag på åtgärder för att förebygga att något ska hända. 

– Den som drabbas av ett inbrott eller en ID-kapning vet att det är en hemsk process att gå igenom. Drabbas man av inbrott blir man ju inte mest ledsen för att TV:n försvunnit, utan för att någon främmande person varit i huset och de konsekvenser som den känslan kan leda till, kanske främst i form av ökad otrygghet. 

– För att förebygga inbrott så är en enkel åtgärd exempelvis att skaffa lås, larm och belysning. Vi säljer inte den typen av varor och tjänster, utan de kan vara en del av vad vi rekommenderar för våra kunder. ID-kapningar och bedrägerier kan också förebyggas. 

Även om 2Secure framförallt jobbar för att förebygga oönskade händelser, så kan man också vara en resurs om det väl har hänt.

– Ja, vi har en operativ del också, som till exempel kan hantera till exempel hot och våld och vara ett stöd på resan tillbaka från en incident.

”En naturlig fortsättning på polisyrket”

Magnus utstrålar både säkerhet och vänlighet. Det kan vara personliga drag, kanske har den mångåriga polisbakgrunden gjort sitt till för att förstärka dem. Det är intressant att få veta hur han ser på övergången från statlig polisman till privat säkerhetskonsult.

– Man kan säga såhär: jag hade aldrig varit här om jag inte varit polis tidigare. Jag var polis i över 20 år och tycker att det här arbetet är en naturlig fortsättning på polisyrket. Här får jag göra det jag verkligen är duktig på, med andra förutsättningar än vad man har hos polisen, berättar Magnus och fortsätter: 

– Vi samarbetar naturligtvis med polisen och vi har en god relation till polis överallt. 

Läns Alarm är väldigt pålitliga”

Lägger inte ner några utredningar

2Secures polisbakgrund innebär ett gediget kunnande i att hantera människor och känslor. Allra mest handlar arbetet om att utbilda kunden. Men det kan också handla om att ta itu med ett uppstått problem, till exempel genom att genomföra internutredningar.

– Vi rekommenderar alltid att polisanmäla, men i vissa fall beslutar sig kunden ändå för att inte göra det. Det kan vara mindre förseelser som till exempel ett svinn i en kaffekassa eller dylikt, som polisen knappast kan prioritera men som vi kan gå till botten med. Ett sådant ärende är kanske inte viktigt av direkt monetära skäl, men oro och misstänksamhet kan sänka produktiviteten på en arbetsplats. Och hos oss läggs inga utredningar ner, utan vi kör dem in i kaklet. Skulle utredningen sedan visa på större oegentligheter kan den enkelt lämnas över till polisen.

”Vi har märkt att våra kunder är nöjda med Läns Alarm, att de står för ett bra bemötande”

Känner sig trygg med Läns Alarm

2Secure levererar inga säkerhetslösningar själv, utan tar hjälp av till exempel Läns Alarm.

– 2Secure har inga kontrakt med några leverantörer utan är helt oberoende. Vi har en relation med Läns Alarm sedan ett antal år tillbaka, men tar alltid in den leverantör som är bäst för kunden eller lägger fram ett antal olika förslag för kunden. Vi föreslår aldrig någon leverantör som vi inte kan lita på, säger Magnus.

Läns Alarm är en leverantör som 2Secure litar på.

– Ja, Läns Alarm är väldigt pålitliga. De kommer när de ska och levererar bra lösningar. Vi har märkt att våra kunder är nöjda med Läns Alarm, att de står för ett bra bemötande – det är väldigt viktigt även för oss, eftersom de till viss del opererar under vårt namn när vi har rekommenderat dem. Sen gör dom bakgrundskontroller på sin personal vilket är viktigt och något vi själva gör på uppdrag av många företagskunder.

– Precis som Läns Alarm jobbar vi mycket med att skapa förtroende hos våra kunder. Alla våra relationer är helt förtroendebaserade, avslutar Magnus Östbring. 

När känslan för högsta kvalitet och servicenivå får avgöra

By Kundcase

HÄR MÖTS LIKASINNADE

När Porsche Center Malmö byggdes för åtta år sedan gjordes det under en total- entreprenad. När man för ett halvår sedan bytte ut hela säkerhetssystemet valde man en likasinnad partner, med högsta kvalitet och servicenivå – Läns Alarm

DRÖMBIL FÖR MÅNGA

Porsche Center Malmö är det hittills enda Porschecentret söder om Göteborg och Kalmar. Här samlas ett ansenligt stort antal människor varje dag, även mitt på dagen en vardag, för att tråna efter någon av alla skönheter som står parkerade i bilhallen. – Man kommer hit för att man är nyfiken på Porsche som bilmärke, och oss som bilfirma. Eller om man har ett genuint intresse av Porsche, som är en drömbil för många. Porsche ligger högt på drömbilsskalan, men det är samtidigt fler och fler som har Porsche som bruksbil. En bruksbil för entusiaster, kan man säga. Porsches core business är ju 911:an, som är ryggraden i märket. Men 911-förarna ska ju ha en bruksbil också, säger Gustav Lundh, VD för Porsche Center Malmö.

HÄMTAD PÅ BB MED EN 911

Det är inte en slump att Gustav hamnat på just den posten, snarare en underdrift. Porsche har blivit Gustavs livsuppgift. Han säljer Porsche, kör Porsche – både på bana och väg – samt undervisar i hur man kör Porsche. – Min pappa körde och hämtade mig och min mamma på BB med en 911. Han var en stor Porscheentusiast och jag är själv en Porsche-nörd. Men jag är inte ensam, det är många som har en entusiasm för Porsche sen dom var yngre, säger Gustav och utvecklar: – Det är ett livsmål för många. Visst, det finns andra märken som Ferrari, Lamborghini, Maserati och så vidare – men Porsche har en högre social acceptans, och är kanske också till viss del ett mer nåbart mål, tror Gustav.

BILLIGAST INTE BÄST

Porsche Center Malmö hette ursprungligen Porsche Center Syd och startades i Helsingborg 2004. Fem år senare flyttade centret till Malmö. – Vi beställde bygget (i Malmö) som totalentreprenad. Säkerhetslösningarna som ingick där var säkert billiga – de var absolut inte bäst. Vi har därför nu, sedan ett halvår tillbaka ungefär, bytt ut det gamla systemet mot en helhetslösning från Läns Alarm. Säkerhetslösningen inkluderar passagesystem, områdeslarm, kameraövervakning och brandlarm, berättar Gustav.

OBSERVER DIRECT GÖR SKILLNAD

I lösningen från Läns Alarm ingår bland annat Observer Direct, vilket lyfts fram av Gustav som den enskilt största förändringen. Observer Direct är kameraövervakning som visar händelser i realtid och som kan larma direkt. Företag som valt att uppgradera till Observer Direct ser en markant förbättring i antalet lösta fall – både när det handlar om att stoppa ett pågående brott och att i efterhand utreda vad som hänt. I många fall har långvariga problem med stölder och inbrott upphört helt. Under 2015 skedde mer än 200 gripanden på drygt 300 utryckningar.

David är sjukt serviceminded. Sånt är viktigt för oss!

”MYCKET SMIDIG KONTAKT”

Samarbetet med Läns Alarm har fungerat bra för Porsche Center Malmö enligt Gustav Lundh. – Super! Det har varit mycket smidigt att ha kontakt med dem. Det enda vi stött på är injustering av kamerorna, så är det alltid, men där har min kontaktperson David varit duktig. Han har svarat direkt när jag hört av mig och är sjukt serviceminded. Sånt är viktigt för oss! – En annan grej är att vi fått bra hjälp med försäkringsfrågor av Läns Alarm. När vi köper larm vet vi ju lika lite om försäkringsfrågor som våra kunder gör när de köper en bil. Läns Alarm har verkligen fått upp ögonen hos oss vad gäller de bitarna och varit ett ovärderligt stöd vad gäller klassificering av brand- och larmklasser. Det var verkligen ”oj!”. Vi har aldrig tidigare haft besiktning av våra system – vilket nu sker årligen. Läns Alarms service är ett oerhört stort mervärde.

Förtroendet, relationen, bemötandet. Vi vill bli omhändertagna, precis som våra kunder som kommer hit och vill prata om Porsche. Det känner vi verkligen att vi får nu, men helt saknade tidigare.

ÅTER TILL HELSINGBORG

Stort fokus för Gustav och Porsche Center Malmö ligger nu på att åter etablera sig i Helsingborg, bredvid Hornbach vid Väla södra, närmare bestämt. Porsche Center Helsingborg blir det tionde Porsche-centret i Sverige. Förberedelserna för byggnationen är i full gång. Hur det kommer att se ut är helt klart sedan länge. – Porsche håller strikt på sin corporate identity. Byggnaderna byggs med förutbestämda materialval – det är till och med så att det är förutbestämt vilka möbler som ska finnas inuti dem, berättar Gustav.

UPPFYLLER FRAMTIDA KRAV

Porsche Center Helsingborg blir en utökning jämfört med Malmö och kommer kunna erbjuda skadeverkstad, däckverkstad och en bilhall i två plan. Anläggningen kommer att bli ungefär dubbelt så stor som den i Malmö. – Ett rätt extremt projekt, summerar Gustav och utvecklar tankarna kring etableringen i Helsingborg och långsiktigheten i satsningen: – Vi kommer vara det enda centret i Sverige som uppnår de högt ställda krav som finns när Porsche lanserar Mission E runt 2019-2020, som är en ren elbil. Porsche Center Helsingborg handlar om att kunna möta den efterfrågan som finns om fem år. Sen är Helsingborg en stark företagsstad och det är viktigt för oss att ha närvaro där, berättar Gustav och ringar in Skåne, Halland och Småland som upptagningsområde för centret.

Men hur grymma designer som än kommer presenteras på framtida modeller så är frågan hur fansen tar emot en ren elbil med avsaknaden av det bullrande motorljud som hör sportbilar till. – Det är en befogad fråga. Jag ställde den faktiskt själv till Wolfgang Porsche (styrelseordförande för Porsche och sonson till grundaren Ferdinand Porsche). Hans svar var att ”elmotorer låter olika”, utan att gå in på detalj. Porsches elbilar kommer ha ett Porschesound. Inte ett bensinmotorsound, men ett Porschesound, säger Gustav avslutningsvis.
Ett Porsche-sound? Det låter bra.

Porsches elbilar kommer ha ett Porsche-sound. Inte ett bensinmotorsound, men ett Porsche-sound.