Skip to main content

LARM TILL BILHALL

Nedan är en typlösning för larm för en bilhall. Se även våra exempel för Kontor och Butiker

OMRÅDESALARM Här kommer strax mer text…
PASSAGESYSTEM Här kommer snart mer text…
BRANDLARM Här kommer snart mer text
OMRÅDESLARM Ett områdeslarm kan fungera som en första barriär till en fastighet. Kameraövervakning och olika typer av larmsensorer i mark eller på fasader är den vanligaste kombinationen.
PASSAGESYSTEM Olika typer av fastigheter kräver olika nivåer av säkerhet och typ av säkerhetssystem. Även inom en och samma fastigheter kan behoven variera och för att kunna erbjuda största möjliga valfrihet har vi därför marknadens bredaste program av passagesystem.
BRANDLARM Ett bra brandskydd och en säker arbetsmiljö ökar förtroende för ett företag. Ett automatiskt brand- och utrymningslarm ska upptäcka en brand så pass tidigt att man ska hinna ta till åtgärder för att släcka branden och skydda människor, miljö och egendom.
Företagslarmet skyddar bilhall/kontor/lager vid inbrott och skadegörelse.
Kamerorna arbetar tillsammans med larmet och skickar live-bilder till Larmcentralen vilka direkt kan avgöra vilken typ av insats man skall skicka.

Nattid skyddar ute-kameran uppställningsområdet med bilar samt inhängnad, tar någon sig in på området aktiveras omgående larmet och kameran ”streamar” i realtid händelseförloppet. Larmcentralen kan då följa obehöriga personer samt ropa ut i högtalaren på plats att väktare/polis är på väg och be obehöriga avlägsna sig ifrån området .

Brandlarmet ger ett 24/7/365 skydd för både personal som verksamhet, tidig indikering vid rök och värmeutveckling ger en snabb respons för att rädda liv och egendom.
Passersystemet ersätter all nyckelhantering och förenklar för personal vid in/utpassering. Lokal/verksamhetsansvarig får full kontroll över vem som skall ha access och under vilka tidpunkter, tappar någon en passerbricka kan man enkelt ta den ”ur” systemet samt ersätta med en ny. I kombination med inbrottslarmet låses även dörrarna automatiskt vid tillslag av larmet och vice versa.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

JAG ÄR INTRESSERAD, KONTAKTA MIG!