Skip to main content


OMRÅDESLARM

Ett områdeslarm kan fungera som en första barriär till en fastighet. Kameraövervakning och olika typer av larmsensorer i mark eller på fasader är den vanligaste kombinationen.

KOM IGÅNG MED OMRÅDESLARM

Ett områdeslarm är egentligen en kombination av ett antal säkerhetslösningar som används för att kunna skydda och övervaka ett större område. Larmsensorerna kan placeras på ett stort antal varierande platser, exempelvis på byggnader eller under marken och består av elektroniska fält eller larmtrådar.

INSTALLATION

Projektering och installation av ett områdeslarm kräver en bred kunskap och samverkan mellan olika säkerhetssystem – något som Läns Alarm har mer än 25 års erfarenhet av. Varje installation av ett områdeslarm blir unik och
anpassad efter våra kunders specifika krav eller önskemål. Eftersom vi genom åren levererat områdeslarm till ett stort antal kunder kan vi erbjuda dig som kund olika typer av referensobjekt att jämföra mellan och på så vis finna en
optimal lösning för din verksamhet eller era behov.

TOTALLÖSNINGAR

I samverkan med olika tillverkare och grossister för fysiska säkerhetsprodukter såsom grindar, staket, lås, skyddsglas m.m. kan Läns Alarm leverera en totallösning eller vara behjälpliga vid en upphandling.

FÖRDELAR

En kamera kan programmeras att reagera på olika händelser, t.ex. vid intrång, skadegörelse, överfall eller olyckshändelser. De kameratjänster vi levererar är molnbaserade och kostnadseffektiva lösningar som ger dig full säkerhet.
Kombinationen av smart teknik och säkerhetsexpertis gör att vi kan övervaka dina mest sårbara punkter dygnet runt och snabbt kunna ingripa vid brott.
Fler fördelar med områdeslarm är att det utan konkurrens är det bästa verktyget för att identifiera och förhindra brott samt att filmsekvensen gör att operatören snabbt kan bedöma situationen och sätta in rätt åtgärd.

Observer Direct* gör det möjligt för operatören att följa händelsen i realtid och hålla väktare eller polis uppdaterade, dessutom kan både du och vi på Läns Alarm se och spara bilder i HDkvalitet.

Det finns inga standardsystem utan som regel blir alla kamerasystem unika eftersom de baseras på kundens behov, syfte och de fysiska förhållanden som råder där systemet skall verka och installeras. Vår uppgift på Läns Alarm är att erbjuda en skräddarsydd lösning där alla parametrar vägs in för att du som kund ska få det bästa för ditt behov till rätt pris.

Vi jobbar med marknadens mest moderna kameror och programvaror som ger dig trygghet och förhindrar incidenter, optimerar väktartiden och minskar dina kostnader.

JAG ÄR INTRESSERAD, KONTAKTA MIG!