Skip to main content

LARM TILL KONTOR

Nedan är en typlösning för larm för kontor. Se även våra exempel för Bilhallar och Butiker

KAMERAÖVERVAKNING Kameraövervakning i preventivt syfte eller som hjälp i din dagliga verksamhet? Vi har lösningar för allt från den lilla butiken i behov av ett preventivt skydd mot rån och snatteri, till det stora företaget i behov av övergripande bevankning, identifiering av fordon och personal, eller kanske en hel produktionlinje.
BRANDLARM Ett bra brandskydd och en säker arbetsmiljö ökar förtroendet för ett företag. Ett automatiskt brand- och utrymningslarm ska upptäcka en brand så pass tidigt att man ska hinna ta till åtgärder för att släcka branden och skydda människor, miljö och egendom.
PASSAGESYSTEM Olika typer av fastigheter kräver olika nivåer av säkerhet och typ av säkerhetssystem. Även inom en och samma fastighet kan behoven variera och för att kunna erbjuda största möjliga valfrihet har vi därför marknadens bredaste program av passagesystem.
Kameran arbetar tillsammans med larmet och skickar live-bilder till Larmcentralen vilka direkt kan avgöra vilken typ av insats man skall skicka, dagtid agerar kameran för att ge receptionen en överblicksbild på entré samt nödutrymningsdörr.

Företagslarmet skyddar lokal och verksamheten mot inbrott och skadegörelse.
Brandlarmet ger ett 24/7/365 skydd för både personal som verksamhet, tidig indikering vid rök och värmeutveckling ger en snabb respons för att rädda liv och egendom.

Passersystemet ersätter all nyckelhantering och förenklar för personal vid in/utpassering. Lokal/verksamhetsansvarig får full kontroll över vem som skall ha access och under vilka tidpunkter, tappar någon en passerbricka kan man enkelt ta den ”ur” systemet samt ersätta med en ny.

I kombination med inbrottslarmet låses även dörrarna automatiskt vid tillslag av larmet och vice versa.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

JAG ÄR INTRESSERAD, KONTAKTA MIG!