Skip to main content

2Secure arbetar för att minska risk och bygga trygghet för företag och privatpersoner, genom att utveckla och leverera skräddarsydda trygghets- och säkerhetslösningar. Läns Alarm är en samarbetspartner när det kommer till att leverera dessa.

Jobbar i hela världen

Lokalerna är videoövervakade. Adressen är måhända inte hemlig, men heller inte skyltad med i onödan. 2Secure är Sveriges största privata säkerhets-konsultföretag och jobbar med ett brett utbud av tjänster, allt för att skapa en ökad säkerhet för sina kunder. Huvudkontoret finns i Stockholm, övriga kontor i Göteborg, Lund och Köpenhamn. Verksamheten har funnits sedan 2006 och medarbetarna besitter oftast minst 10-15-års poliserfarenhet eller annan gedigen erfarenhet av säkerhetsarbete.

– Vi jobbar i hela världen, men bara för nordiska kunder, berättar biträdande regionschef Magnus Östbring.

Förebyggande och operativt

Som exempel på 2Secures variation av uppdrag kan nämnas utbildning av journalister som ska verka i krigszoner, säkerhetsansvar hos Malmö FF – och så hjälper man både privatpersoner och företag med att öka sin säkerhet på olika sätt. 

Arbetet inleds oftast med en riskanalys och förslag på åtgärder för att förebygga att något ska hända. 

– Den som drabbas av ett inbrott eller en ID-kapning vet att det är en hemsk process att gå igenom. Drabbas man av inbrott blir man ju inte mest ledsen för att TV:n försvunnit, utan för att någon främmande person varit i huset och de konsekvenser som den känslan kan leda till, kanske främst i form av ökad otrygghet. 

– För att förebygga inbrott så är en enkel åtgärd exempelvis att skaffa lås, larm och belysning. Vi säljer inte den typen av varor och tjänster, utan de kan vara en del av vad vi rekommenderar för våra kunder. ID-kapningar och bedrägerier kan också förebyggas. 

Även om 2Secure framförallt jobbar för att förebygga oönskade händelser, så kan man också vara en resurs om det väl har hänt.

– Ja, vi har en operativ del också, som till exempel kan hantera till exempel hot och våld och vara ett stöd på resan tillbaka från en incident.

”En naturlig fortsättning på polisyrket”

Magnus utstrålar både säkerhet och vänlighet. Det kan vara personliga drag, kanske har den mångåriga polisbakgrunden gjort sitt till för att förstärka dem. Det är intressant att få veta hur han ser på övergången från statlig polisman till privat säkerhetskonsult.

– Man kan säga såhär: jag hade aldrig varit här om jag inte varit polis tidigare. Jag var polis i över 20 år och tycker att det här arbetet är en naturlig fortsättning på polisyrket. Här får jag göra det jag verkligen är duktig på, med andra förutsättningar än vad man har hos polisen, berättar Magnus och fortsätter: 

– Vi samarbetar naturligtvis med polisen och vi har en god relation till polis överallt. 

Läns Alarm är väldigt pålitliga”

Lägger inte ner några utredningar

2Secures polisbakgrund innebär ett gediget kunnande i att hantera människor och känslor. Allra mest handlar arbetet om att utbilda kunden. Men det kan också handla om att ta itu med ett uppstått problem, till exempel genom att genomföra internutredningar.

– Vi rekommenderar alltid att polisanmäla, men i vissa fall beslutar sig kunden ändå för att inte göra det. Det kan vara mindre förseelser som till exempel ett svinn i en kaffekassa eller dylikt, som polisen knappast kan prioritera men som vi kan gå till botten med. Ett sådant ärende är kanske inte viktigt av direkt monetära skäl, men oro och misstänksamhet kan sänka produktiviteten på en arbetsplats. Och hos oss läggs inga utredningar ner, utan vi kör dem in i kaklet. Skulle utredningen sedan visa på större oegentligheter kan den enkelt lämnas över till polisen.

”Vi har märkt att våra kunder är nöjda med Läns Alarm, att de står för ett bra bemötande”

Känner sig trygg med Läns Alarm

2Secure levererar inga säkerhetslösningar själv, utan tar hjälp av till exempel Läns Alarm.

– 2Secure har inga kontrakt med några leverantörer utan är helt oberoende. Vi har en relation med Läns Alarm sedan ett antal år tillbaka, men tar alltid in den leverantör som är bäst för kunden eller lägger fram ett antal olika förslag för kunden. Vi föreslår aldrig någon leverantör som vi inte kan lita på, säger Magnus.

Läns Alarm är en leverantör som 2Secure litar på.

– Ja, Läns Alarm är väldigt pålitliga. De kommer när de ska och levererar bra lösningar. Vi har märkt att våra kunder är nöjda med Läns Alarm, att de står för ett bra bemötande – det är väldigt viktigt även för oss, eftersom de till viss del opererar under vårt namn när vi har rekommenderat dem. Sen gör dom bakgrundskontroller på sin personal vilket är viktigt och något vi själva gör på uppdrag av många företagskunder.

– Precis som Läns Alarm jobbar vi mycket med att skapa förtroende hos våra kunder. Alla våra relationer är helt förtroendebaserade, avslutar Magnus Östbring.