Skip to main content
Category

Brandlarm

Gaslarm ny säkerhetslösning

By Brandlarm, Kundcase

Läns Alarms mångåriga kund Ohlssons i Landskrona hörde av sig med ett behov. Läns Alarm skapade en lösning.

FINNS DET ETT PROBLEM HAR LÄNS ALARM EN LÖSNING

Läns Alarms mångåriga kund Ohlssons i Landskrona hörde av sig och ville få gaslarm installerat i sina stora maskinhallar. Läns Alarm har stått för installation av övriga säkerhetslösningar hos Ohlssons, men just gaslarm blev en ny utmaning.

– Ohlssons ville naturligtvis hålla koll på eventuella utsläpp från sin naturgasdrivna maskinpark. Normalt sett används gaslarm annars främst inom livsmedelsindustrin, i samband med till exempel packning av frukt och grönt. Men på Ohlssons förfrågan satte vi ihop ett system med centralapparat och detektorer avsedda för att känna av just naturgas, berättar David Jostrand, brandingenjör på Läns Alarm.

”DET ÄR EN EXPLOSIV GAS”

Det finns ännu inga myndighetskrav vad gäller gaslarm, men för Ohlssons var det en självklarhet att sätta säkerheten först och installera gaslarm.

– Vi tar in gasbilar i vår verkstad och har dem stående inomhus. Det är en explosiv gas och vi vill gärna veta om det är läckage och om det i så fall är i nivåer som kan vara farliga. Scania och Volvo har gaslarm i sina verkstäder, och för oss var det självklart att själva hålla samma höga säkerhetsnivå, berättar Izudin Sehic, verkstadschef på Ohlssons.

GASLARMET ETT EGET SYSTEM

Många av Läns Alarms säkerhetslösningar samverkar i samma system som varandra, men gaslarmet är ett eget system – med avsikt, eftersom man önskar andra åtgärder vid gaslarm än vid t.ex. ett brandlarm.

– Det är ju inte ovanligt att ett brandlarm som löser ut exempelvis antingen stänger av ventilationen helt eller stänger brandspjäll i ventilationskanalerna. Man vill ju inte sprida brandrök i hela systemet, utan begränsa dess spridning. Vad gäller gas är det ju precis tvärtom. Skulle ett utrymme plötsligt få för höga halter av någon onöskad gas så vill man kanske istället ventilera ut den så snabbt som möjligt.

KALIBRERAS FÖR SPECIFIK GAS

Systemet består som sagt av en centralapparat och gasdetektorer. Det är enkelt i teorin, och det är enkelt för kunderna som får det installerat – men tekniken är avancerad och kräver ett visst underhåll av utbildade tekniker.

– Systemet kalibreras vid installation för att detektera just den gas man vill detektera – i det här fallet metangas eller naturgas. Till detta används små flaskor med gas, som detektorn lär sig känna igen. När kalibreringen är genomförd anger man vilka acceptansnivåer som ska medföra vilka åtgärder. I det här fallet så börjar speciella varningslampor lysa om naturgashalten är 10% eller högre. Vid 40% ljuder även sirener, berättar David.

UNDERHÅLLS ÅRLIGEN

Serviceintervallet på utrustningen är en gång per år, då en utbildad tekniker återkalibrerar deckarna.

– De slits av sin omgivning, till exempel av avgaser och koldioxid och så vidare. De blir mindre känsliga med tiden och därför måste de omkalibreras ett antal gånger under sin totala livslängd om cirka 3-5 år, berättar David Jostrand.

”BAD OM EN LÖSNING SOM INTE FANNS”

Projektet hos Ohlssons i Landskrona har fallit väl ut, och Läns Alarm har ytterligare en säkerhetslösning att erbjuda marknaden.

– I det här fallet bad kunden om en lösning som inte fanns. Inte förrän vi skapade den, avslutar David Jostrand.

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” google_plus=”true” linkedin=”true”]

Märkbart mycket tryggare

By Brandlarm, Företagslarm, Kameraövervakning, Passagesystem

När Domino i Linköping säger ”tryggare kan det inte bli” och ”vi märker vad du gör” brukar det handla om märkutrustning för tillverkningsindustrin. Numera gäller det även deras nya säkerhetslösningar från Läns Alarm. 

LÄGGER MÄRKE TILL ÄGGEN

Domino med svenskt säte i Linköping levererar märkutrustning för tillverkningsindustrin. Bland kunderna finns till exempel Arla, Astra Zeneca, Sandvik, Absolut, Unilever – och därtill är uppskattningsvis 95% av alla ägg som säljs i Sverige märkta med Dominos utrustning. I sitt showroom visar VD Peter Jidskog upp en arsenal av olika exempel – det skjuts både med bläck och med laser.

– Laser växer mer och mer. Laser kräver ingen förbrukning men är förknippat med en högre kapitalkostnad, så det är produkten som ska märkas som styr helt och hållet. Det finns en stor efterfrågan på såväl bläckstråle- som etiketteringsmärkning.

VALDE LÄNS ALARM

Peter berättar om hur företaget under sitt tidigare namn hade ett föråldrat larmsystem. När det skulle bytas ut 2010 föll valet på Läns Alarm.

– Läns Alarm var ett etablerat namn på marknaden, men framförallt presenterade dem en bra lösning med allt paketerat och med möjligheter till utökning.

Samarbetet har fortsatt sedan dess. 2012 flyttade företaget till nya lokaler, Läns Alarm ordnade säkerhetslösningar på den nya adressen. Samtidigt bytte företaget namn och blev Domino Sweden efter det brittiska tillverkningsbolaget Domino.

– Det finns en styrka i att heta det man säljer, Domino finns i 120 länder med 200 distributörer totalt.

”ETT JÄTTESMIDIGT SYSTEM”

I vintras hade Domino påhälsning av en utomstående person i sina lokaler under tiden som en ensam medarbetare satt kvar och arbetade på kontoret. Det visade sig vara en teknikintresserad person som passade på att fylla en plastpåse med datorer och mobiltelefoner från kontoren han passerade. Incidenten resulterade omedelbart i att polis tillkallades och personen greps. Strax därpå ringde Domino till Läns Alarm som utrustade byggnaden med ett passersystem.

– Ett jättesmidigt system som fungerar väldigt väl. Nu finns ingen risk att man glömmer att låsa dörren eller att det är öppet om någon är kvar på kontoret. Dörrarna är alltid låsta, och det är samtidigt mycket enkelt att passera in om man har en liten bricka.

– Dessutom har Läns Alarm satt in kameror vid alla dörrar. Väldigt bra kameror får jag säga, man ser jättebra, och dom spelar in alltid.

”PERSONALEN HAR BLIVIT TRYGGARE”

Om larmet går kan larmcentralen titta på bilderna från kamerorna, göra utryckning direkt och sdnabbare tillkalla polis. Men sedan incidenten i vintras har det inte blivit fler mer.

– Nej, som tur är! Samtidigt så har personalen blivit tryggare bara genom att vi skaffat det här, plus att det säkert skrämmer bort bovar också.

Läns Alarm kom snabbt och löste det på ett utmärkt sätt”

BRA SUPPORT

Domino kan med sitt fullsortimentslager på plats i Linköping snabbt vara på plats ifall någon kund får problem med sin utrustning.

– Det är en styrka vi har, vi har oerhört bra service och support. Samma sak är det med Läns Alarm. Vi har förvisso bara haft problem en enda gång – det visade sig vara en rörelsedeckare som jobbade när den inte skulle – men Läns Alarm kom snabbt och löste det på ett utmärkt sätt. Det tycker jag är viktigt, och är en av anledningarna till att jag utan tvekan rekommenderar Läns Alarm till andra företag. Det de levererar blir väldigt bra.

Unika upplevelser på High Court

By Brandlarm, Företagslarm, Passagesystem

Det som under många år var Hovrätten i Malmö är numera ett fullbelagt konferens- och kontorshotell med en restaurang med fullständiga rättigheter. Ännu huserar många advokater i huset som också hyser andra verksamheter med höga krav på säkerhet och sekretess. 

Hovrätten blev konferens- och kontorshotell

2009 flyttade Hovrätten i Malmö till nya lokaler tvärs över kanalen och den därmed gamla Hovrätten stod tom i några år. Efter renoveringen 2013 slog High Court upp porten och öppnade åter byggnaden för publik verksamhet där en del av Malmös kulturhistoria återupplivas.

Idag hyser byggnaden en pampig festvåning och ett modernt konferens- och kontorshotell. High Court har även en restaurang med 110 platser som oftast servar husets konferensgäster, men under sommaren blir restaurangen en härlig sommarbistro med utsikt över kanalen i kvällssol. Sommarbistron Ivar är öppen för alla, men bör förbokas.

Uppskattad personlig service

Maria Strinnhed är VD och tillsammans med sin man ägare av High Court. 

– Jag byggde upp tre liknande verksamheter i Stockholm, på konferenssidan, som anställd. Sen flyttade vi ner till Malmö från Stockholm, för att starta det här, berättar hon.

Konceptet har utvecklats kontinuerligt sedan starten och 2014 anställdes Maria Sandström som kontorshotellschef. Kontorshotellet utgör ungefär häften av huset och erbjuder allt från mindre till ganska stora rum. Här finns många advokater, rekryteringsbolag, it-bolag, reklambyråer och investmentverksamheter, samt ett konsulat. Totalt 40 företag och 100 personer har High Court som sin kontorsadress.

– I kontorshotellet ingår 24 timmars access till rummen, bemannad reception, pentry, el, värme, internet, städning, skrivare – allt! Inget tillkommer. Dessutom erbjuder vi personlig service vilket vi upplever är uppskattat och viktigt – både för oss och för våra gäster, säger Maria Sandström och utvecklar:

– Vi hjälper alla våra gäster med deras gäster, kan man säga. Ska de ha ett möte så beställer de förtäringen av oss, och så dukar vi fram, så de kan fokusera på sin business.

– Vi blir lite som deras anställda, flikar Maria Strinnhed in.

Affärsluncher – och bröllop

Verksamheten är populär. Det har varit fullbelagt under det senaste året.

– Att vi har en restaurang, med fullständiga rättigheter, gör att kunderna också kan ha sina affärsluncher här. Det finns många mervärden i huset. Vi är ganska unika i Malmö i och med den karaktär huset har – det är ett fristående hus med en härlig terrass, beskriver Maria Sandström.

– Vi har mycket bröllop också, det finns folk som gifter sig på terassen, berättar Maria Strinnhed.

Tar ansvar för säkerheten

Att ha ett välfungerande säkerhetssystem har varit viktigt för High Court sedan starten, men inte omedelbart enkelt då verksamhetens karaktär utgör speciella problem för ett säkerhetssystem att lösa.

– Ja, det var till en början väldigt svårt i de här lokalerna eftersom vi har hela huset. Vi hade många diskussioner med Henrik Semb på Läns Alarm om hur vi skulle lösa det här med larm. Vi kan och vill inte lämna över ansvaret på hyresgästerna att larma på, i och med att vi har 24 timmars access till kontoren. Säkerheten är vårt ansvar, berättar Maria Strinnhed.

”Aldrig något strul”

Efter en utökning av larmsystemet och med hyresgäster som vant sig vid hur de ska gå till väga för att inte sätta igång larmet under till exempel kvällar och helger så upplever High Court att det fungerar väldigt bra.

– Vi upplever aldrig något strul med själva larmet, utan det är oftast handhavandefel och den mänskliga faktorn som orsakar problem, säger dem och berömmer unisont sin kontakt på Läns Alarm för att alltid vara lyhörd och tillmötesgående.

Passagesystem för hög sekretess

Utöver larm och kameror finns naturligtvis ett passagesystem installerat. Passagesystemet är kopplat till larmet, och varje behörig person har en passerbricka och en personlig kod för att kunna nyttja de områden han eller hon är behörig till.

– Vi kan styra det precis som vi vill och kunden kan själv välja sin personliga kod. Det som också är väldigt bra är att brickan även kan användas i andra sammanhang, till exempel skrivare och så. Det är jättehög sekretess på kontorshotellet, ingen ska komma åt någon annans utskrifter. Att vi har ett system som kan fungera på det här sättet underlättar jättemycket. Det är oerhört smidigt för hyresgästerna att de bara behöver komma ihåg brickan och koden, berättar Maria Sandström.

”Tittade faktiskt aldrig på något alternativ”

Kontakten med Läns Alarm fick High Court genom Securitas Direct.

– Det stämmer, för cirka sex år sedan. Kontakten har varit bra hela tiden och det är det som är det avgörande till sist. Vi tyckte det kändes så bra från början med Securitas Direct och Läns Alarm så vi tittade faktiskt aldrig på något alternativ, berättar Maria Strinnhed, som är sugen på att titta mer på hur High Court kan utöka sitt brandskydd. 

Expandering nästa

Och så ska det ordnas säkerhetssystem till nya lokaler. Nästa steg i utvecklingen är nämligen att High Court expanderar till en av Malmös traditionellt hetaste adresser, nämligen Stortorget i Malmö, precis intill Malmö Centralstation. 

– Vi har sett att det finns ett behov och en efterfrågan, så det känns jättekul att expandera. Just nu jobbar vi med två paradvåningar mitt emot Rådhuset på Stortorget. Där är lite samma känsla som här på gamla Hovrätten – med högt i tak och stuckaturer. Vi håller på att förädla våningarna just nu och hoppas komma igång med verksamhet där vid årsskiftet 2018/2019. Och vi kommer antagligen ta två våningar till, avslöjar Maria Strinnhed med ett leende. 

Stora uppdrag färdigställda i Skåne

By Brandlarm, Företagslarm, Kameraövervakning, Områdeslarm, Passagesystem

Läns Alarm har färdigställt två större uppdrag när både Doro och Ahlsell har fått genomfört installation av säkerhetslösningar.

Doro AB är ett börsnoterat svenskt företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring och försäljning av telekomprodukter och mjukvara anpassade till seniora användare. Doro har flyttat sitt huvudkontor och larmcentral från Lund till Malmö. Här har Läns Alarm installerat inbrottslarm, passagesystem och brandlarm.

Ahlsell AB är ett tekniskt handelsbolag inom VVS, El, Verktyg & Maskiner, Kyl och GDS. Uppdraget har omfattat installation av larm, kameror och passersystem till Ahlsells samtliga fyra butiker i Malmö.