Skip to main content

Läns Alarms mångåriga kund Ohlssons i Landskrona hörde av sig med ett behov. Läns Alarm skapade en lösning.

FINNS DET ETT PROBLEM HAR LÄNS ALARM EN LÖSNING

Läns Alarms mångåriga kund Ohlssons i Landskrona hörde av sig och ville få gaslarm installerat i sina stora maskinhallar. Läns Alarm har stått för installation av övriga säkerhetslösningar hos Ohlssons, men just gaslarm blev en ny utmaning.

– Ohlssons ville naturligtvis hålla koll på eventuella utsläpp från sin naturgasdrivna maskinpark. Normalt sett används gaslarm annars främst inom livsmedelsindustrin, i samband med till exempel packning av frukt och grönt. Men på Ohlssons förfrågan satte vi ihop ett system med centralapparat och detektorer avsedda för att känna av just naturgas, berättar David Jostrand, brandingenjör på Läns Alarm.

”DET ÄR EN EXPLOSIV GAS”

Det finns ännu inga myndighetskrav vad gäller gaslarm, men för Ohlssons var det en självklarhet att sätta säkerheten först och installera gaslarm.

– Vi tar in gasbilar i vår verkstad och har dem stående inomhus. Det är en explosiv gas och vi vill gärna veta om det är läckage och om det i så fall är i nivåer som kan vara farliga. Scania och Volvo har gaslarm i sina verkstäder, och för oss var det självklart att själva hålla samma höga säkerhetsnivå, berättar Izudin Sehic, verkstadschef på Ohlssons.

GASLARMET ETT EGET SYSTEM

Många av Läns Alarms säkerhetslösningar samverkar i samma system som varandra, men gaslarmet är ett eget system – med avsikt, eftersom man önskar andra åtgärder vid gaslarm än vid t.ex. ett brandlarm.

– Det är ju inte ovanligt att ett brandlarm som löser ut exempelvis antingen stänger av ventilationen helt eller stänger brandspjäll i ventilationskanalerna. Man vill ju inte sprida brandrök i hela systemet, utan begränsa dess spridning. Vad gäller gas är det ju precis tvärtom. Skulle ett utrymme plötsligt få för höga halter av någon onöskad gas så vill man kanske istället ventilera ut den så snabbt som möjligt.

KALIBRERAS FÖR SPECIFIK GAS

Systemet består som sagt av en centralapparat och gasdetektorer. Det är enkelt i teorin, och det är enkelt för kunderna som får det installerat – men tekniken är avancerad och kräver ett visst underhåll av utbildade tekniker.

– Systemet kalibreras vid installation för att detektera just den gas man vill detektera – i det här fallet metangas eller naturgas. Till detta används små flaskor med gas, som detektorn lär sig känna igen. När kalibreringen är genomförd anger man vilka acceptansnivåer som ska medföra vilka åtgärder. I det här fallet så börjar speciella varningslampor lysa om naturgashalten är 10% eller högre. Vid 40% ljuder även sirener, berättar David.

UNDERHÅLLS ÅRLIGEN

Serviceintervallet på utrustningen är en gång per år, då en utbildad tekniker återkalibrerar deckarna.

– De slits av sin omgivning, till exempel av avgaser och koldioxid och så vidare. De blir mindre känsliga med tiden och därför måste de omkalibreras ett antal gånger under sin totala livslängd om cirka 3-5 år, berättar David Jostrand.

”BAD OM EN LÖSNING SOM INTE FANNS”

Projektet hos Ohlssons i Landskrona har fallit väl ut, och Läns Alarm har ytterligare en säkerhetslösning att erbjuda marknaden.

– I det här fallet bad kunden om en lösning som inte fanns. Inte förrän vi skapade den, avslutar David Jostrand.

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” google_plus=”true” linkedin=”true”]