Skip to main content

OM OSS

Läns Alarm AB etablerades 1990 och är idag ett av Sveriges ledande installationsföretag av larm och säkerhetssystem. Hos våra 18 000 avtalskunder ansvarar vi för service och trygghet och vi levererar årligen omkring 1 500 säkerhetslösningar till företag och fastigheter.

Läns Alarm är specialister på inbrottslarm, brandlarm/utrymning,  passagesystem och kameraövervakning. Vi erbjuder bekymmersfria lösningar genom ett brett produktsortiment inom respektive segment, till mycket konkurrenskraftiga priser. Dessutom har vi finansieringsalternativ och attraktiva serviceavtal.

Läns Alarm - Företagspresentation

Vi är certifierade av Svensk Brand & Säkerhetscertifiering både för installation av Inbrottslarm enligt SSF 130 och för installation av Brandlarm enligt SBF 110. Detta innebär att vi är behöriga till leverans och installation av inbrottslarm och brandlarm där de strängaste kraven ställs på funktion och säkerhet.

Vår största samarbetspartner är Securitas Direct AB. Läns Alarm AB representerar Securitas Direct exklusivt i orterna Göteborg, Malmö, Linköping samt Helsingborg och i dess närområden. Vi ansvarar för försäljning, installation och service till Securitas Directs företagskunder genom en lokal och aktiv närvaro.