LARM TILL BUTIK

Nedan är en typlösning för larm för butiker. Se även våra exempel för Kontor och Bilhallar

BRANDLARM Här kommer snart mer text
Företagslarmet skyddar butik och lager (ev kontor) mot inbrott och skadegörelse.
Kameran arbetar tillsammans med larmet och skickar live-bilder till Larmcentralen vilka direkt kan avgöra vilken typ av insats man skall skicka, dagtid agerar kameran för att ge butikspersonalen en överblicksbild på entré, butik samt (ev) nödutrymnings/bakdörr.

Till kameran vid butiksdisken kopplas ett Överfallslarm, när personal trycker på överfallslarmet ”streamas” i realtid händelsen och Larmcentralen kan följa en ev. rånare samt omgående meddela polis.

Brandlarmet ger ett 24/7/365 skydd för både personal som verksamhet, tidig indikering vid rök och värmeutveckling ger en snabb respons för att rädda liv och egendom.
Passersystemet ersätter all nyckelhantering och förenklar för personal vid in/utpassering. Lokal/verksamhetsansvarig får full kontroll över vem som skall ha access och under vilka tidpunkter, tappar någon en passerbricka kan man enkelt ta den ”ur” systemet samt ersätta med en ny. I kombination med inbrottslarmet låses även dörrarna automatiskt vid tillslag av larmet och vice versa.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

JAG ÄR INTRESSERAD, KONTAKTA MIG!